Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις προσδιορίζονται και από την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως και από την πιστότητα των αριθμών. Στην Γεωοικονομική Ε.Π.Ε. διαθέτουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτύξετε τις απορίες σας, να υποστηρίξετε τους συνεργάτες σας, να διαχειριστείτε με σύνεση και ορθότητα τα καθημερινά καθήκοντα στις επιμέρους περιπτώσεις.

•    Υπολογισμός μισθοδοσίας για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθενείας, υπερωρίες, νυχτερινά κ.λ.π.).
•    Επεξεργασία των μισθολογικών σας στοιχείων και υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων αποδοχών.
•    Υπολογισμός επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης.
•    Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών αποδείξεων πληρωμής με τα μισθοδοτικά στοιχεία του εργαζομένου.
•    Υπολογισμός προσωρινής και οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών).
•    Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.
•    Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ωρών εργασίας στην επιθεώρηση εργασίας.
•    Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. (Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων).
•    Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων επαγγελματιών.
•    Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας σύμφωνα με τον ισχύον εργατικό νόμο.
•    Υποστήριξη ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς ελεγκτικές υπηρεσίες.
•    Υποστήριξη ενστάσεων ενώπιον επιτροπών ΙΚΑ και επιθεωρήσεων εργασίας για ασφαλιστικές και εργασιακές διαφορές.
•    Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών.
•    Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

espa 2014-2020